Refundacja NFZ - Jak otrzymać dofinansowanie?


1. Najpierw należy udać się na wizytę do lekarza specjalisty (w szpitalu państwowym lub prywatnie) posiadającego uprawnienia do napisania zlecenia na wyroby ortopedyczne. Blankiet do wypełnienia znajduje się poniżej. Lista lekarzy, którzy mogą wypisać zlecenie na wybrany przez Państwo produkt medyczny znajduje się na stronie NFZ w wykazie refundowanych wyrobów medycznych, do którego link znajduje się również poniżej.

2.Wypełnione i podpisane przez lekarza zlecenie należy dostarczyć do najbliższego oddziału NFZ, aby potwierdzić jego realizację.

3. Posiadając zaakceptowane w oddziale NFZ zlecenie pozostaje już tylko wizyta z podpisanym dokumentem w sklepie i kupno wybranego wyrobu medycznego.